cover
Ưu Đãi & Tin Tức
từ Crystal Jade Palace
07 Tháng Sáu, 2021

北京片皮鴨 Roasted Peking Duck Vịt Quay Bắc Kinh

07 Tháng Sáu, 2021

脆皮燒腩肉 Crispy Pork Belly Thịt Heo Quay

07 Tháng Sáu, 2021

脆皮皇子鴿 Signature Roasted Pigeon Bồ Câu Quay

07 Tháng Sáu, 2021

魚子生汁明蝦球 Deep-fried Prawn with Mayo & Fish Roe Tôm Chiên Giòn Sốt Mayonnaise

07 Tháng Sáu, 2021

四寶海鮮節瓜盅 Double-boiled Whole Melon Soup with Assorted Seafood Súp Trái Bí Tiềm Tứ Bảo

07 Tháng Sáu, 2021

金牌蜜汁叉燒 Roasted Honey BBQ Pork Belly Xá Xíu Mật Ong